När det kommer till trappräcke rekommenderar vi följande:


Stolpar


40 mm stolpar                            9-10 st/meter

65 mm stolpar                                7 st/meter

85 mm stolpar                                 5 st/meter


Staketprofiler                                 8 st/meter


Hur tätt man vill ha mellan stolparna är till stor del en smaksak. Det man bör tänka på är att sätta spjälorna tillräckligt tätt för att inte små barn ska kunna komma emellan för att undvika fallolyckor. Enligt Boverkets regler så bör inte man inte överstiga 100 mm i bredd mellan stolpar/spjälor för att det ska vara barnsäkert.