Laga din läckande blandare med hjälp av vår guide:

Blandare med klassiska rattvred

Om en tvågreppsblandare börjar läcka är det oftast endast packningen som behöver bytas ut. Se den första bilden. Börja med att stänga av vattnet, både på kallvattenledningen och varmvattenledningen. Följ sedan dessa steg för att enkelt själv byta ut packningen (i keramik eller gummi) i en blandare med klassiska rattvred:

 1. Gänga ur kransringen.
 2. Under kransringen hittas en skruv som du behöver skruva loss.
 3. Lyft bort handtaget.
 4. Skruva loss kåpan som sitter gängad på kranpackningen. 
 5. Med hjälp av lämpligt verktyg, gänga ur den befintliga kranpackningen och ersätt med en ny.
 6. Montera sen ihop blandaren i omvänd ordning.
Blandare med ettgrepps-funktion

Har du istället en läckande ettgreppsblandare är det oftast kartuschen (ventilen som justerar temperatur och flöde) som behöver bytas ut. Se den andra bilden. Liksom alla mekaniska installationer blir även denna ventil sliten med tiden. Det kan även bero på hur mycket kalk det är i vattnet där du bor, kalket kan blockera samt slita på blandaren invändiga packningar efter ett antal års användning. Börja även här med att stänga av vattnet. Sen byter du kartuschen så här:

 1. Ta bort indexbrickan. Vissa kan skruvas av, för andra behöver du ett smalt verktyg för att försiktigt vicka loss den.
 2. Skruva bort skruven som du hittar där under.
 3. Lyft av handtaget.
 4. Gänga loss kåpan.
 5. Använd ett lämpligt verktyg för att lossa på muttern.
 6. Dra kartuschen rakt ut och ersätt den med en ny.
 7. Montera ihop i omvänd ordning.