Vi har ingen blandare med diskmaskinsavstängning på blandaren, detta för att det inte är tidtypiskt runt sekelskiftet. Vi har dock separata diskmaskinsavstängningar som placeras på diskbänken bredvid blandaren.