Tre olika sätt att behandla utomhusbelysning, urnor och trädgårdsmöbler i gjutjärn.


Flera av våra utomhuslampor, urnor, utomhusmöbler, fotskrapor mm är tillverkade eller delvis i gjutjärn. Ett hållbart och tungt material som står stadigt i alla väder. Många av våra produkter i gjutjärn är behandlade med rostskyddsolja och/eller täckmålade med svart matt färg. Men hur är det nu, behöver man egentligen behandla gjutjärn för att det inte ska rosta? Svaret är njae...


  1. Skrapa bort oxiden
    Till skillnad mot stål innehåller gjutjärn höga halter kol som gör att det inte rostar. Däremot fäller obehandlad gjutjärn en oxid som påminner om rost. Om du en gång skrapar eller borstar bort denna oxid återkommer den inte utan ytan håller sig ren och fin. 
  2. Låt naturen ha sin gång
    Ett alternativ till att ta bort oxiden är att låta naturen ha sin gång. Efter några månader avstannar processen och gjutjärnet har då fått en fin brunsvart yta som är både skyddande och underhållningsfri. Under själva processen  bör du dock vara noga med var du placerar ditt gjutjärnsföremål, då regnvatten och dylikt lätt färgas av oxiden som i sin tur kan missfärga underlag som trätrall eller stenplattor.
  3. Rostskydda
    Ett tredje alternativ är så klart att använda rostskyddande linoljefärg eller olja för att undvika att processen sätter igång