Det finns flera olika skurgolvsbehandlingar beroende på vilken linsåpa som ska användas. Vi förordar en behandling med en starkt basisk såpa avsedd för just skurgolvsbehandling (till exempel vår golvsåpa från Selder & Co). Såpan appliceras outspädd tills golvet inte suger mer, när underlaget är mättat tas överskottet bort. Skurmaskin kan underlätta men är inte nödvändig, kallt vatten och en vanlig mopp duger gott! 


Den intorkade såpan bildar ett hårt tvållager i träets ytstruktur som ger hårdhet och verkar smutsavvisande. Vid våttorkning med kallt vatten avgår en del av såpan och fungerar då som rengöringsmedel. En såpbehandling håller ca 50 moppningar med kallt vatten innan det har lakats ur och behöver tillsats av mer såpa. Man märker när det är dags då smutsen börjar fastna på ytan. Golvet kommer sen att blekas vackert av alla svabbningar. Grangolv brukar bli ljusare än furugolv.