Frakten för trälister (t ex golvsocklar och foder) är alltid 895 kr inkl. moms oavsett mängd och vart det än ska på Sveriges fastland.