Åtgången av fog beror på storleken på plattorna, önskad fogstorlek samt lutningen på kammen som använd för att smeta ut fogen (90 grader eller 45 grader). Schablonmässigt kan man säga att för normalstora plattor (7,5x15, 10x20, 15x15, 20x20) går det åt ungefär 1 kg per kvm.